/
  • Executive Screening

  • Het screenen van leden van de raad van toezicht/commissarissen, bestuurders en directeuren vraagt extra tijd en verdieping als het gaat om het digitale onderzoek, het inwinnen van referenties en een integriteitsinterview. Daarnaast stelt het zwaardere eisen aan de gesprekspartner, als het gaat om senioriteit in gesprekken met referenten en kandidaat. Kennis van de dynamiek van organisatieprocessen en beïnvloeding en beslissing op dit niveau is vereist. Onze consultants op management- en directieniveau beschikken over jarenlange ervaring als trainer, adviseur en auditor, kennen de integriteitsrisico’s in de boardroom en spreken de taal van kandidaten op executive niveau.

   Signum Interfocus heeft jarenlange ervaring met het screenen van directieleden in onder meer de bouw- en aannemerij, woningcorporatiesector, bij onderwijsinstellingen en accountancy.

  • Screening van woningcorporatiebestuurders en –toezichthouders

   De Autoriteit Woningcorporaties stelt eisen aan de aanstelling/benoeming van directeur-bestuurders en toezichthouders in de woningcorporatiesector. Veel woningcorporaties kiezen er voor om – naast de procedure van de Autoriteit Woningcorporaties – de te benoemen kandidaat, te laten screenen door Signum Interfocus.  Deze screening wordt uitgevoerd door consultants die goed zijn ingevoerd in integriteitsrisico’s binnen woningcorporaties. Wij hebben de afgelopen jaren onder andere Aedes en meerdere woningcorporaties geholpen om integriteitsrisico’s in kaart te brengen en het bewustzijn bij medewerkers, management en bestuurders te vergroten. Ook zijn de afgelopen jaren tientallen bestuurders en toezichthouders door ons gescreend. Dit betekent dat wij de screening van bestuurders en toezichthouders vanuit onze ervaring met de dynamiek van woningcorporaties en bijbehorende integriteitsdilemma’s, extra verdieping kunnen geven. Signum Interfocus draagt kennis van en ondersteunt in het (administratieve) proces van melding van de aanstelling van woningcorporatiebestuurders- en toezichthouders bij de Autoriteit Woningcorporaties en kan hierbij ondersteunen.

  • De richtlijnen voor de uitvoering van een screening zijn zo geformuleerd, dat kandidaten worden beschermd tegen overmatige inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer. Met andere woorden: de kandidaat mag niet zwaarder worden gescreend dan strikt noodzakelijk. Dit geldt voor zowel de inhoud van de screening, als de onderwerpen waarop wordt gescreend. Signum Interfocus heeft een wegingsdocument ontwikkelt, aan de hand waarvan wij met onze opdrachtgevers, per screening een afweging op welke inhoudelijke onderdelen en op welk niveau de betreffende sollicitant dient te worden gescreend. Tevens heeft de Autoriteit Persoonsgegevens bepaald dat de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens alleen toekomt aan verantwoordelijken die optreden krachtens een vergunning van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Signum Interfocus heeft deze vergunning.