/
    • POB-Nummer

    • POB staat voor Particulier Onderzoeksbureau. Een POB nummer wordt door het Ministerie van Justitie en Veiligheid verstrekt aan legitieme onderzoeksbureaus in Nederland die kennis hebben van en voldoen aan wet- en regelgeving. Het POB nummer is een uniek nummer voor elk geregistreerd recherchebureau in Nederland. Zonder een POB nummer is het niet toegestaan om onderzoekswerkzaamheden te verrichten en zijn de rapportages niet rechtsgeldig. Het is daarom van belang om het POB nummer te controleren, zodat u weet met wie u zaken doet.

      Het POB nummer van Signum Interfocus is 1299.