Network Security Monitoring

Detectie is de belangrijkste ontwikkeling in de strijd tegen cybercriminelen van de afgelopen jaren. Steeds vaker bleek dat ondanks goed beveiligde infrastructuren die alle elementen bevatten (denk hierbij aan antivirus, firewalls, segmentering van netwerk, DMZ, etc.) cybercriminelen toch in staat waren de netwerken van klanten binnen te dringen. Detectie is het enige serieuze antwoord hierop. Uw netwerk wordt door zeer ervaren cybercrime specialisten 24 uur per dag, 7 dagen per week in de gaten gehouden. Bij geconstateerde onregelmatigheden en binnen een afgesproken tijd na detectie ontvangt u een melding van verdacht of kwaadaardig verkeer.

Door het plaatsen van sensoren op de juiste plekken in uw ICT infrastructuur en het koppelen daarvan aan een centraal security dashboard is Signum Interfocus in staat om Network Security Monitoring (NSM) in te zetten binnen uw organisatie. Om hiertoe te komen houden wij intakegesprekken met de netwerk- en systeemspecialisten van uw organisatie, configureren wij de NSM infrastructuur en richten we deze samen met uw beheerders op locatie in. Uiteraard maken we ook procesmatige en organisatorische afspraken over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zodanig dat dit bij uw organisatie past en wij kunnen garanderen dat NSM oplevert wat u ervan verwacht.

Naast detectie is Signum Interfocus ook in staat om u te ondersteunen indien een security event leidt tot een security incident of zelfs calamiteit, onze responders zijn deskundigen die doelgericht en efficiënt helpen om uw ICT infrastructuur weer te herstellen.

Alarmcentrale

Signum Interfocus biedt alarmering in abonnementsvormen aan waarbij u flexibel kunt op- en afschalen al naar gelang uw behoefte. U kunt daardoor onze dienstverlening nauwkeurig afstemmen op zaken als vermeende dreiging, beschikbaarheid eigen personeel, in gebruik nemen nieuwe online diensten enzovoorts.

Het vertrekpunt is dat de monitoring altijd aan staat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een alarmsysteem. De monitoringoplossing van Signum Interfocus registreert alles, in het kleinste detail. De abonnementen zijn bedoeld om de tijdstippen en dagen in de week aan te geven waarop wij de verzamelde data op uw netwerk analyseren en we u vervolgens berichten over security alerts afkomstig van uw netwerk. U koopt met elk abonnement als het ware het recht om gealarmeerd te worden binnen die afgenomen tijdstippen.