/
  • U bent hier:
   Media Blog
  • Blog

  • Naast publicatie van onderstaande blogs, verspreidt Signum Interfocus regelmatig een nieuwsbrief. U kunt zich hier voor deze nieuwsbrief aanmelden.

  • Integriteit: een hygiëne factor in de organisatie

   “Integriteit en integer zijn, dat is toch vanzelfsprekend.” “Je mag er toch vanuit gaan dat medewerkers integer handelen.” “Wij hebben geen fraude …dus bij ons zit het wel goed.” “Wij hebben een gedragscode.” “Daar hebben we een afdeling voor.” Dit zijn veel gehoorde uitspraken van bestuurders, directies en management als het gaat om de integriteit van de organisatie. “Integriteit behoort tot een van de [...]

   Lees meer

   Politieke ambtsdragers vragen vaker om advies bij mogelijke integriteitsschendingen   In 2017 gaf het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers 70 maal advies over de aanpak van vermoede integriteitsschendingen. Dat zijn er vijf meer dan het jaar daarvoor. Deze cijfers werden gepubliceerd op de website van CAOP, in een artikel van 25 april 2018. Marcel Boekhorst, algemeen directeur van Signum Interfocus, geeft zijn commentaar. Uit het artikel blijkt dat het vaak gaat om mogelijke belangenverstrengeling of de conclusie dat er geen sprake is van een [...]

   Lees meer

   Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten: ‘de mens’ is het grootste risico.

   Voor het eerst is het Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten uitgekomen. Dit dreigingsbeeld heeft als doel gemeenten weerbaarder te maken op het gebied van informatiebeveiliging door inzicht te geven in de belangrijkste risico’s. De belangrijkste conclusie: 'de mens' is het grootste risico. Marcel Boekhorst geeft zijn commentaar en laat weten wat Signum Interfocus voor u kan betekenen. Het dreigingsbeeld is opgesteld door de Informatiebeveiligingsdienst (IBD), een[...]

   Lees meer

   'Een bittere pil'

   Bij een groothandel in medicijnen werden grote tekorten in de voorraad van een specifiek medicijn ontdekt. In een periode van drie maanden was er voor ongeveer € 150.000 aan tekorten van een hiv-remmer geconstateerd. De beelden van de bewakingscamera’s in het voorraadmagazijn en bij de verpakkingslijnen brachten in eerste instantie geen uitsluitsel. Een dure levensstijl en ‘verkeerde’ vrienden leidden tot crimineel gedrag, waarbij een uitzendkracht de veiligheid totaal uit[...]

   Lees meer

   Security Management: wat verandert er met de AVG?

   25 mei 2018. Die datum zal in menig zakelijke agenda rood zijn omcirkeld. Want op die dag treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking en wordt de privacywetgeving in Nederland een stukje strenger. Wat verandert er? Vic Vermeulen, legal & riskmanager bij G4S, en Marcel Boekhorst, algemeen directeur van Signum Interfocus, werden hierover door Security Management bevraagd. Diverse malen al heeft Vic Vermeulen extern advies ingewonnen over de nieuwe privacywetgeving [...]

   Lees meer

   Laad meer blogs