/
  • Inleiding
   U wilt daarom weten welke integriteitrisico’s uw organisatie loopt en hoe u deze risico’s kunt verkleinen. Ook wilt u een organisatiecultuur die integriteit bevordert en fraude zo veel mogelijk helpt voorkomen. Wij hebben verschillende instrumenten die integriteitrisico’s in uw organisatie in kaart brengen, wij adviseren u over maatregelen en helpen u uw integriteitscultuur te verbeteren en het onderwerp binnen uw organisatie.

   Voor wie?
   Deze masterclass is bedoeld voor leidinggevenden die vanuit hun rol integriteit verder willen stimuleren en professionaliseren binnen hun organisatie. Deze masterclass van één dagdeel vergroot uw kennis en bewustzijn van de aanwezigheid van integriteitrisico’s (en het verkleinen daarvan) binnen uw organisatie. Ook krijgt u tools aangereikt om vanuit uw rol als leidinggevende, integriteit te stimuleren en te faciliteren binnen de organisatie. De masterclass kenmerkt zich door veel praktijkvoorbeelden en een hoog interactief gehalte.

   Inhoud masterclass
   Allereerst wordt aan de hand van theorie, statistieken en praktijkvoorbeelden uit de actualiteit, een beeld geschetst van de achtergrond en relevantie van de thema’s fraude en integriteit, in relatie tot:

   • Waarde en historisch perspectief van integriteit
   • Maatschappelijke context en integriteitscultuur
   • Beïnvloedingsfactoren; we zijn allemaal wel eens niet-integer
   • Borgen van professionele integriteit

   U krijgt de belangrijkste elementen voor het beheersen van integriteitrisico’s aangereikt als het gaat om:

   • Beleid & regelingen
   • Organisatie inrichting en werkprocessen
   • Cultuur, houding en gedrag

   Aansluitend maakt u kennis met verschillende tools om als leidinggevende integriteit te stimuleren  en te faciliteren:

   • Voorbeeldgedrag  en beperken van druk
   • Stimuleren van vertrouwen en zelfredzaamheid
   • Geven van ruimte voor gesprek en meldingen
   • Opvolging van niet-integer handelen

   Hierna houden we een dilemmabattle, aan de hand van casuïstiek uit de praktijk, zoals:

   • Omgaan met privacygevoelige informatie
   • Privé zaken doen met leveranciers van de werkgever
   • Van beïnvloeding naar belangenverstrengeling
   • Omgaan met uitnodigingen en geschenken
   • Wederkerigheid in relatie werkgever/werknemer

   We sluiten af met een gezamenlijke borrel om terug te blikken en te netwerken.

   Locatie
   De masterclass wordt gehouden in Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten, Amersfoortsestraat 20, 3769 AS Soesterberg. Er is volop gratis parkeergelegenheid.

   Data
   Er is dit jaar nog een laatste masterclass op 3 oktober van 13.00 uur tot 16.30 uur (afsluitende borrel).

   Kosten
   De kosten voor deze masterclass bedragen € 295,- exclusief 21% BTW, inclusief koffie/thee en afsluitende borrel.

   Aanmelden
   U kunt zich via onderstaand contactformulier aanmelden voor deze masterclass.

   Over Signum Interfocus
   Wij zijn een toonaangevend recherche- en adviesbureau dat opdrachtgevers van dienst is met onderzoek naar (signalen van) fraude en niet-integer gedrag. Daarnaast helpen wij om integriteitrisico’s in kaart te brengen en te beheersen en de integriteitscultuur te versterken. Ons team is daarom een combinatie van fraudeonderzoekers en organisatieadviseurs, die niet alleen kunnen onderzoeken, maar ook opdrachtgevers kunnen adviseren en faciliteren om fraude te voorkomen. Onze werkwijze kenmerkt zich door het vertalen van integriteit naar praktische oplossingen, gebaseerd op best practices.

  • Masterclass integriteitsmanagement

   Verstuur