Managementdag integriteit

Integriteit is van groot belang voor organisaties. Klanten, medewerkers en aandeelhouders willen kunnen rekenen op een organisatie waar integere beslissingen worden genomen en het belang van de organisatie als geheel, voorop staat. Een betrouwbare reputatie, is van grote invloed op de (commerciële) positie van de organisatie. De impact van fraude en niet-integer gedrag op een organisatie is groot. Naast financiële of emotionele schade, staat het aanzien van de organisatie of de branche – en in het ergste geval de continuïteit van de organisatie – op het spel.

Het programma

Inspireren en professionaliseren als het gaat om integriteit, begint bij de organisatieleiding. Directie en management hebben een voortrekkersrol én voorbeeldfunctie richting de rest van de organisatie. Dit vraagt van hen een extra bijdrage ten aanzien van dit onderwerp. Tijdens onze ‘managementdag integriteit’ inspireren en motiveren we de deelnemers. Op deze manier willen wij bestuurders, directies en managers enerzijds zelf bewuster en meer integer laten handelen en anderzijds integriteit binnen de organisatie verder professionaliseren. Het programma van deze interactieve dag ziet er als volgt uit:

Ochtendprogramma
De deelnemers wordt aan de hand van theorie, achtergronden en praktijkvoorbeelden uit de actualiteit, een beeld geschetst van de achtergrond en relevantie van het thema integriteit.

 • Heden en verleden van integriteit
 • Persoonlijke integriteit en professionele integriteit
 • Integriteit van een organisatie in relatie tot stakeholders
 • Imago van de sector (media, etc.)
 • Dilemma’s uit de praktijk (‘wandelopdracht’)

Vervolgens worden de deelnemers op interactieve wijze meegenomen in de aspecten van Integer Leiderschap; die aspecten van houding, gedrag en leidinggeven die onontbeerlijk zijn om vanuit een leidinggevende rol een bijdrage te leveren aan het inspireren voor en faciliteren van integriteit binnen een organisatie.

 • Voorbeeldgedrag (rolmodellen)
 • Beperken van druk bij medewerkers
 • Stimuleren van vertrouwen en zelfredzaamheid
 • Geven van ruimte voor gesprek en discussie
 • Omgaan met signalen en meldingen
 • Signaleren van niet-integer gedrag

Middagprogramma
De deelnemers krijgen integriteitsdilemma’s uit de praktijk voorgelegd, die worden uitgespeeld door twee professionele trainingsacteurs. Vervolgens worden de deelnemers gevraagd om dit dilemma uit te spelen, in een ‘dilemma battle’. Door deze werkwijze voorkomen we eventueel sociaal wenselijk gedrag en antwoorden, en dagen we deelnemers uit om ook eens ‘advocaat van de duivel’ te spelen bij integriteitsdilemma’s. De door de deelnemers naar voren gebrachte bezwaren en oplossingsrichtingen kunnen worden getest, door de trainingsacteurs vragen hun voorstel in de praktijk te brengen en te kijken hoe het dilemma zich ontvouwt.

Als dilemma’s kunnen onder meer worden behandeld:

 • Kostendeclaraties en personeelsuitjes (imago)
 • Gebruik maken van goederen van de werkgever (handig voor thuis)
 • Privé zaken doen met leveranciers van de werkgever

Ook zullen de dilemma’s, die door de deelnemers in het ochtendprogramma naar voren zijn gebracht, worden behandeld.

Afronding
Na afloop van deze managementdag ontvangt u een certificaat van deelname.

Kosten
De kosten voor deze managementdag integriteit bedragen € 5.500,- exclusief 21% BTW, inclusief voorbereiding en reistijd/-kosten voor de trainer en de trainingsacteurs.

Praktische informatie
De managementdag kan worden bijgewoond door maximaal 15 deelnemers en wordt uitgevoerd op een door de opdrachtgever aangewezen en verzorgde locatie. Eventuele verblijf- en/of arrangementskosten (koffie/thee, lunch) zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen via info@signum-interfocus.nl.

Over Signum Interfocus

Wij zijn een toonaangevend onafhankelijk trainings- en adviesbureau dat profit en non-profit organisaties helpt om hun weerbaarheid te vergroten tegen integriteitschendingen en fraude. Dit doen wij door integriteitrisico’s op gebied van beleid, organisatie inrichting, werkprocessen en organisatiecultuur in kaart te brengen en daarna aan te passen en te verbeteren. Daarnaast vergroten wij het bewustzijn bij medewerkers, management en bestuurders met betrekking tot integriteitrisico’s.