/
  • Workshops & Trainingen

  • Bij incidenten op het gebied van fraude en integriteit zien we vaak dat een aantal ‘soft controls’ tekort zijn geschoten. Men is zich te weinig bewust geweest van de risico’s in een bepaalde situatie, heeft elkaar hier niet kritisch op durven bevragen en/of te weinig gedaan met twijfels of vermoedens.

   Om bewustzijn en weerbaarheid van medewerkers te vergroten en er voor te zorgen dat de organisatiecultuur bijdraagt aan een meer integere organisatie, biedt Signum Interfocus een aantal (maatwerk) workshops en trainingen aan.

  • Workshop Integriteit

   We beginnen met een korte voorstelronde, waarbij elke deelnemer aangeeft in welke vorm en hoedanigheid hij of zij in het werk in aanraking komt met het thema integriteit. Vervolgens wordt aan de hand van theorie, achtergronden en praktijkvoorbeelden uit de actualiteit, een beeld geschetst van de achtergrond en relevantie van het thema integriteit. Hierna worden de deelnemers meegenomen in de dilemma’s die ontstaan in werksituaties in hun functie.

   Stemmen over dilemma’s
   De deelnemers geven door middel van het omhoog steken van gekleurde kaartjes, aan wat zijn vinden van het integriteitsdilemma dat aan hem wordt voorgelegd. Zij ‘stemmen’ als het ware wat zij als groep vinden van de situatie. Onder begeleiding van de trainer wordt vervolgens gediscussieerd en we bespreken gevolgen en oplossingsrichtingen van de voorgelegde dilemma’s.

   Dilemma battle
   Als werkvorm kan worden gekozen voor een dilemma battle. Hierbij debatteren deelnemers in een soort ‘Lagerhuis’ situatie, over stellingen die hen worden voorgelegd. Hiermee worden deelnemers uitgedaagd om alle aspecten (dus ook de rol als ‘advocaat van de duivel’) van de integriteitsdilemma’s die ter tafel liggen uit te diepen.

   Interactief theater
   Voor organisaties die nog meer rendement uit hun workshop willen halen, hebben wij als werkvorm een interactief theater. Trainingsacteurs spelen een praktijksituatie, waarin een integriteitsdilemma ontstaat. Vervolgens kunnen deelnemers interveniëren op het moment dat ze vinden dat de acteurs de verkeerde dingen doen of zeggen. Ze stellen alternatieve richtingen voor, die de acteurs vervolgens weer gaan uitspelen. De groep bespreekt tussendoor en na afloop van de scene, wat er nu eigenlijk mis gaat, waar dat door komt en hoe dit moet worden opgelost. Door de dilemma’s ‘live’ aan de deelnemers voor te leggen, kunnen zij nog beter de finesses en

   Deze workshops duren 3 à 4 uur en kunnen worden bijgewoond door 10 à 15 deelnemers.

  • Overige workshops & trainingen

   Naast de workshop integriteit biedt Signum Interfocus ook andere workshops aan. Voor meer informatie kunt u onderstaande pagina's raadplegen: