/
  • Integriteit Risico Scan

  • In elke organisatie zijn frauderisico’s aanwezig. Deze risico’s kunnen ontstaan als gevolg van ontoereikend of niet goed ingebed beleid, tekortkomingen in werkprocessen en controlemechanismen, of de integriteitscultuur binnen de organisatie. Om er voor te zorgen dat deze frauderisico’s zo min mogelijk impact hebben op de continuïteit, imago en integriteit van de organisatie, is het van belang om deze risico’s te (her)kennen en op de juiste wijze te adresseren.

   Door middel van onze Integriteit Risico Scan, wordt uw organisatie getoetst op onze 10 essenties van fraudepreventie. Aan de hand van ons integrale analysemodel, wordt in kaart gebracht in hoeverre frauderisico’s aanwezig zijn die voortkomen uit beleid en regelingen, de inrichting van de organisatie, controlemechanismen, werkprocessen. Daarnaast worden de voor integriteit essentiële aspecten van houding & gedrag in kaart gebracht. Hierbij wordt – naast het beoordelen van beleidsdocumenten – met een aantal functionarissen een interview gehouden, waarbij we ons richten op die kernprocessen binnen de organisatie waarvan we vanuit onze expertise en ervaring weten dat de meeste en grootste frauderisico’s kunnen ontstaan. Indien de bevindingen daar aanleiding toe geven is waar nodig een verdieping mogelijk op de verschillende onderwerpen, waarbij aanvullende interviews worden gehouden.

   Methodiek
   Signum Interfocus maakt gebruik van een integrale methodiek om frauderisico’s in kaart te brengen. Het instrument wat hij hiervoor gebruiken, is onder andere gebaseerd op het Enterprise Risk Management (ERM) Integrated Framework en een onderzoeksmethodiek voor integriteitsrisico´s dat is ontwikkeld voor de Algemene Rekenkamer.

   Documentbeoordeling
   Wij beoordelen inhoudelijk de (voor integriteit relevante) aanwezige beleidstukken en regelingen, en de inbedding ervan in uw organisatie, zoals de gedragscode, privacyreglement, klokkenluidersregeling en regels en richtlijnen met betrekking tot nevenactiviteiten, vertrouwelijkheid en geheimhouding.

   Interviews
   Door middel van interviews met een geselecteerd deel van het personeelsbestand, brengen wij de frauderisico’s in kaart die te maken hebben met de organisatie inrichting en de werkprocessen, waarbij onder meer de volgende onderwerpen worden geanalyseerd:

   • Organisatiestructuur – en inrichting
   • Controle en rapportagemechanismen
   • Preventieve, detectieve en repressieve maatregelen
   • Fysieke toegangsbeveiliging, m.b.t. bedrijfsgevoelige informatie, geld en/of goederen.
   • Werkprocessen
   • Inrichting en beveiliging van (digitale) informatiesystemen
   • Financiële processen
   • HRM
   • Inkoop, uitbesteding en inhuur
   • Goederen en materieel
   • Bijzondere omstandigheden organisatie
   • Signalen van fraude (‘Red flags’)

   Rapportage
   De bevindingen uit de Integriteit Risico Scan presenteren wij in een beknopte, heldere rapportage. Wij rapporteren volgens een systematiek waarbij per onderwerp, onze bevindingen, de geconstateerde risico’s en bijbehorende aanbevelingen worden weergeven. Uitgangspunt is hierbij dat wij ons beperken tot het vermelden van die aspecten binnen de organisatie die vragen om het terugdringen van frauderisico’s.

  Deze website maakt gebruik van cookies. Door de site te te blijven gebruiken, gaat u hiermee akkoord. meer informatie

  Deze site maakt gebruik van cookies: kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om u een optimale gebruikerservaring te bieden. U kunt echter de voorkeur geven aan het uitschakelen van cookies op de websites die u bezoekt. De meest effectieve manier om dit te doen, is door cookies in uw browser uit te schakelen. Door deze website te gebruiken zonder uw cookie-instellingen te wijzigen, of door op "Accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Deze instellingen worden alleen bewaard tijdens uw huidige sessie.

  Sluiten