/
  • Integriteit Quick Scan

  • Integriteit is een belangrijk thema voor organisaties. Het zijn van een betrouwbare en integere partij voor opdrachtgevers, leveranciers, burgers en de samenleving leidt in veel gevallen tot een positiever imago, een betere marktpositie en uiteindelijk tot meer omzet en/of tevredener klanten.

   Het borgen van integriteit door middel van beleid en het inrichten van ‘checks & balances’ in processen alleen, is niet voldoende. De manier waarop men zich binnen organisaties bewust is van integriteit en hoe er wordt omgegaan met integriteitsvraagstukken is van essentieel belang om integriteitsrisico’s te beperken. U wilt dus weten hoe het gesteld is met de integriteitscultuur binnen uw organisatie.

   Door middel van onze Integriteit Quick Scan brengen wij op hoofdlijnen in kaart hoe uw organisatie er voor staat als het gaat om het borgen van integriteit.

   Deze Quick Scan bestaat uit:
   - Beoordelen van de gedragscode/integriteitscode
   - Houden van interviews met 5 medewerkers die betrokken zijn bij de – integriteit-gerelateerde – kernprocessen binnen de organisatie

   De bevindingen worden gepresenteerd in een beknopte, praktisch toepasbare rapportage.

  • Meer informatie

   Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.