/
  • Integriteit Cultuur Scan

  • Het borgen van integriteit door middel van beleid en het inrichten van ‘checks & balances’ in processen alleen, is niet voldoende. De manier waarop men zich binnen organisaties bewust is van integriteit en hoe er wordt omgegaan met integriteitsvraagstukken is van essentieel belang om integriteitsrisico’s te beperken.

   U wilt dus weten hoe het gesteld is met de integriteitscultuur binnen uw organisatie.

  • Integriteit Cultuur Scan van Signum Interfocus

   Door middel van onze Integriteit Cultuur Scan brengen wij op hoofdlijnen in kaart hoe uw organisatie er voor staat als het gaat om houding- en gedragsaspecten met betrekking tot integriteit.

   Door middel van het afnemen van digitale vragenlijsten, brengen wij onder meer de volgende zaken in kaart:
   - Bekendheid van beleid en regelingen
   - Aandacht voor integriteit
   - Tone at the top
   - Omgaan met eigen integriteitsdilemma’s
   - Aanspreken op integriteitskwesties
   - Omgaan met waargenomen niet-integer gedrag

   De bevindingen worden gepresenteerd in een beknopte, praktisch toepasbare rapportage.

  • Meer informatie

   Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.