Handschriftonderzoek

Is een handtekening daadwerkelijk door de juiste persoon gezet, of is de handtekening mogelijk vervalst door een ander, die niet geautoriseerd was tot het zetten van deze handtekening? Ontvangt u anonieme (dreig)brieven en wilt u weten van wie deze afkomstig zijn? Of heeft u twijfels bij de echtheid van bepaalde documenten?

Middels een handschriftvergelijking stelt een forensisch schriftexpert van Signum Interfocus vast of de gewraakte tekst van de vermoedelijke schrijver afkomstig is. Schriftexperts zijn de wetenschappelijke tegenhangers van grafologen. Zij doen geen uitspraken over zaken die open staan voor interpretatie, zoals persoonlijkheidskenmerken van een auteur. Forensisch schriftexperts richten zich in de eerste plaats op de materiële vorm van het document, het uiterlijk van de tekst. Schriftexperts onderzoeken zowel getypte als geschreven stukken, met nadruk op dat laatste. Ieder handschrift is verschillend en opgebouwd uit verschillende lijnen die met een bepaalde beweging op papier zijn gezet. Ieder handschrift heeft als het ware zijn eigen unieke handtekening. Punten waarop onder andere wordt gelet zijn ruimte tussen woorden, hellingshoek en vorm van letters. Sommige forensisch schriftexperts nemen ook taalkundige elementen mee in hun analyse, zoals zinsopbouw en stijl. Interpunctie en spelling kunnen ook meegenomen worden in een vergelijking. Tot slot wordt ook de inkt en het gebruikte papier aan een onderzoek onderworpen. Forensisch schriftexperts kunnen zo onder andere de ouderdom van het document bepalen.

Rapportage

De rapportage van Signum Interfocus, met bevindingen en eindconclusie, heeft de status van een ‘getuigendeskundige-verklaring’ en wordt als zodanig geaccepteerd door de rechtbank.