• Vorige week werd de Week van de Integriteit afgesloten. Als officieel partner van deze week organiseerde Signum Interfocus samen met Digital Investigation op woensdag 7 december een bijeenkomst te Driebergen. Op het programma stond een workshop Integriteit, verzorgd door Marcel Boekhorst en Hans van Leerdam  gaf een lezing met als onderwerp; “Hoe houd  ik mijn ICT systemen Integer”

  Op vrijdag 9 december werd de week afgesloten met een Slotconferentie georganiseerd door het International Chamber of Commerce in de Malietoren te Den Haag. Sylvie Bleker, hoogleraar Integriteitsmanagement van de VU Amsterdam mocht als dagvoorzitter diverse gerenommeerde sprekers aankondigen zoals Henk Broeders (voorzitter ICC Nederland), Reinier van Zutphen (Nationale Ombusman), Hans van der Vlist (directeur FIOD) en Ingrid van Engelshoven (Locoburgemeester gemeente Den Haag).

  Samen met de deelnemers werd de integriteitsagenda voor 2017 vastgesteld.  En werd er volop gediscussieerd en gedebatteerd over het onderwerp integriteit in de diverse Break out sessie.

  De dag werd afgesloten met een gesprek tussen Paul Loven (voorzitter van het Huis voor Klokkenluiders en Victor van Wulfen (ex-klokkenluider en vlieger bij de Koninklijke Luchtmacht).

  Namens Signum Interfocus kijken wij terug op een zeer geslaagde week met veel aandacht en zeer veel positieve reacties op dit initiatief.

   Ook volgend jaar zijn wij weer van de partij.  De week van de Integriteit zal dan worden gehouden van 1 t/m 9 december 2017 met een Slotconferentie “ ICC International Integrity & Anti corruption Conference” op vrijdag 8 december te Den Haag.

  Wilt u volgend jaar ook partner worden van de week van de Integriteit of wilt u meer weten over Integriteitsmanagement en/of Integriteitsonderzoeken neem vrijblijvend contact op met Signum Interfocus. De contactgegevens vindt u op onze Contact-pagina 

  Signum Interfocus geeft zekerheid in Integriteit!

   

  Auteur: Marcel Boekhorst