Een grote elektronicazaak heeft te maken met kasverschillen. Het lijkt er in eerste instantie op dat de medewerkers die het geld tellen zich vergissen of dat het proces niet helemaal klopt. Na onderzoek blijkt dat er een andere verklaring voor de kasverschillen te zijn.

Een terugkerend kasverschil is een typisch voorbeeld van een zaak die onderzocht dient te worden. Op deze manier krijgt u de feiten boven tafel en bent u in staat om de juiste maatregelen te treffen. In dit blog leest u, aan de hand van het praktijkvoorbeeld bij de elektronicazaak, hoe u adequaat optreedt. Hiermee wordt grotere schade voorkomen.

Geen grote bedragen, geen grote zorgen?

De leidinggevende van de goedlopende winkel in high-end elektronica-apparatuur komt er achter dat men geld mist uit de kassa’s. Het zijn geen grote bedragen, maar toch kloppen de tellingen telkens niet. Allereerst wordt er gekeken naar het proces van het opmaken van de kassa’s. Gedurende de dag wordt er geld afgestort naar de kluis. Dit wordt niet altijd goed geregistreerd. Hierdoor is het beperkt mogelijk om te kijken waar het verschil nu precies in zit. Nadat de verdwenen sommen geld steeds groter worden, wordt een recherchebureau in de arm genomen om te kijken of er niet toch een andere oorzaak is voor de kasverschillen.

De feiten boven tafel dankzij onderzoek

Op voordracht van het recherchebureau wordt het telproces opnieuw ingericht. Alles wordt nauwkeurig vastgelegd en de kassa wordt kort cyclisch geteld. Tevens worden de afschakelmomenten van het alarmsysteem onderzocht. Hieruit blijkt dat een medewerker soms al een uur te vroeg in de winkel is. 

Er zijn wat vermoedens van financiële zorgen rondom deze medewerker: partner baan kwijt en dubbele woonlasten na verhuizing. In eerste instantie gaat de verdenking daarom ook naar deze medewerker uit. Besloten wordt om heimelijk camera’s te plaatsen in de winkel. Enige dagen later bleek dat er wederom een kasverschil van honderdtwintig euro was ontstaan. Bij het bekijken van de beelden bleek dat de bewuste medewerker ruim voor openingstijd de winkel binnenkomt en direct naar de kassa loopt. Daar pakt hij een aantal bankbiljetten uit de kassa en steekt deze in zijn broekzak.

Bewakingscamera winkel

Schade blijkt hoger dan gedacht

De medewerker wordt uitgenodigd voor een gesprek en bekent. Hij heeft gedurende de afgelopen jaren vele malen kleine geldbedragen weggenomen uit de kassa, met een totale waarde van maar liefst €45.000,-. De financiële zorgen – waar al wat signalen van waren – bleken te kloppen.

Herken de signalen

Binnen de elektronicazaak worden naar aanleiding van deze affaire de leidinggevenden door het recherchebureau getraind. Op deze manier leren zij om signalen van financiële problemen bij medewerkers vroegtijdig te herkennen. Ook wordt uitgelegd hoe daarop passende afspraken en eventuele maatregelen genomen moeten worden. 

Heeft u vermoedens van verduistering/diefstal binnen uw organisatie?