Een geintje moet kunnen. Dat vinden ze op de werkvloer bij een logistiek bedrijf. Totdat er bij de vertrouwenspersoon meldingen binnenkomen van mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Is de werkvloer nog wel een veilige plek voor álle collega’s? In dit blog leest u over hoe mogelijk grensoverschrijdend gedrag onderzocht wordt.

Van een goede sfeer, naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag

Op de werkvloer van een logistieke dienstverlener is het in coronatijd een drukte van jewelste. Er wordt in drie ploegen gewerkt en de samenstelling van de teams is divers: er zijn mannen en vrouwen van verschillende etnische afkomst werkzaam. Er heerst een goede sfeer. Alle collega’s helpen elkaar, doen niet moeilijk over het ruilen van een dienst en er wordt veel ‘geouwehoerd’. Maar dan komt er een melding binnen bij de vertrouwenspersoon.

Er zou sprake zijn van grensoverschrijdend gedrag: racisme, seksuele intimidatie en vrouwonvriendelijke opmerkingen. De vertrouwenspersoon gaat naar de directie en vertelt – met inachtneming van de anonimiteit – wat haar ter ore is gekomen. De directieleden schrikken en vragen zich af waarom ze dit niet eerder hebben gehoord. Er is een teamleider en een voorman op de werkvloer en de deur van de directiekamer staat open. Gelegenheid genoeg, zou je zeggen.

Dankzij onderzoek wordt de werkelijke sfeer duidelijk

Onze specialisten starten een onderzoek op. Er wordt gestart met een survey, waarbij medewerkers anoniem en digitaal vragen beantwoorden over de eerder genoemde onderwerpen. Uit deze informatie en na het interviewen van verschillende medewerkers blijkt dat het ‘geouwehoer’ de afgelopen jaren een wat grimmige wending heeft gekregen.

De van oorsprong Marokkaanse heftruckchauffeur en de Surinaamse magazijnmedewerker krijgen regelmatig racistische en discriminerende opmerkingen naar hun hoofd geslingerd. En zij zijn absoluut niet de enige. Uit het onderzoek blijkt ook dat er over de secretaresse behoorlijk schunnig gepraat wordt, ook waar zij bij is. Een aantal medewerkers zich zelfs ziek gemeld. Zij geven aan dat ze soms met pijn in hun buik naar het werk gaan.

Andere medewerkers geven aan dat zij in staat waren om van zich af te slaan. Een uitspraak uit het onderzoek als “het is hier net een jungle” staat haaks op het begrip ‘veilige werkplek’.

aanstichter ongewenst gedrag

Een onveilige werkplek door één aanstichter

De grote animator van deze opmerkingen is de voorman: iemand die al erg lang werkzaam is bij het bedrijf en daardoor veel aanzien heeft. Deze voorman krijgt bijval van meelopers. Hij is dikke maatjes met de teamleider en wandelt een paar keer per dag het directiekantoor binnen. Dit is de verklaring voor het feit dat deze onveilige situatie zo lang onontdekt is gebleven: medewerkers durfden hun mond gewoonweg niet open te doen.

Aandacht voor de omgangsregels levert een veiligere werkplek op

De voorman krijgt de ruimte om ook zijn kant van het verhaal te vertellen. Hij geeft toe, maar vindt dat zijn collega’s ‘tegen een stootje moeten kunnen’. De directie besluit om de man te ontslaan. Onze specialisten adviseren om een bijeenkomst te organiseren waar de omgangsvormen en gedragsregels nog eens duidelijk naar voren worden gebracht. Zo gaat het bedrijf terug naar een veilige werkplek.

Heeft u het vermoeden dat er een onveilige situatie ontstaat op de werkvloer van uw organisatie? Wij denken met u mee en voorzien u van een passend advies.

Neem vrijblijvend contact met ons op via 085 – 489 02 06 of info@signum-interfocus.nl.