Een detacheringsbureau heeft bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gemeld dat er valse Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG) in omloop zijn1. Het detacheringsbureau kwam erachter dat negen medewerkers, allen actief in de (jeugd)zorg, valse VOG’s hadden aangeleverd. Deze medewerkers zijn op non-actief gesteld en het detacheringsbureau heeft aangifte tegen hen gedaan.

Wat is een VOG?
Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving, is te lezen op de website van Justis, het overheidsorgaan dat – op basis van het justitiële verleden van een persoon – de verklaringen afgeeft. In een aantal branches is de VOG bij de aanstelling inmiddels verplicht. Deze verklaring wordt afgegeven op papier en heeft een aantal echtheidskenmerken. Justis adviseert daarom ook altijd om naar het originele exemplaar te vragen.

Wat ging er in dit geval mis?
In de negen gevallen heeft het detacheringsbureau genoegen genomen met een pdf-bestand. In een pdf-bestand zijn echtheidskenmerken (onder andere een watermerk en een hologram) niet of slecht zichtbaar. Hierdoor is niet te controleren of het ‘gescande’ document een echte VOG betreft of een vervalsing. De IGJ verwacht dat er meer valse VOG’s in omloop zijn en roept uitzendbureaus en detacheringsbedrijven op om te controleren of zij de (verplichte) originele papieren verklaringen in hun bezit hebben.

Wat kan Signum Interfocus voor u betekenen?
Signum Interfocus kan, indien gewenst, de aanvraag én verificatie van een VOG voor u verzorgen. Dat doen wij als onderdeel van onze screening, want wij zijn er van overtuigd dat een VOG onvoldoende is. Waarom? Men dient zich er echter van bewust te zijn dat er bij een VOG door Justis onderzoek wordt gedaan naar het justitiële verleden van een persoon. Maar wat als deze persoon bij zijn vorige werkgever fraude heeft gepleegd en er is geen melding of aangifte gedaan bij de politie? Ter illustratie: in 2018 werden 1.220.100 VOG’s aangevraagd, waarvan 3.251 aanvragen werden geweigerd (zo’n 0,27 procent)2.

Door het uitvoeren van een screening krijgt men inzicht in veel meer (integriteit)risico’s die een kandidaat met zich meebrengt. Er kan middels digitaal achtergrondonderzoek worden vastgesteld of het CV van iemand wel klopt. Ook wordt gekeken naar mogelijke (financiële) kwetsbaarheden en nevenfuncties/activiteiten die mogelijk strijdig zijn met het bedrijfsbelang. Daarnaast kan inzicht worden verkregen of de kandidaat zich in zijn of haar vorige werkomgeving schuldig heeft gemaakt aan het schenden van integriteitsregels. Er kan worden vastgesteld of iemand in aanraking is geweest met situaties waarin een stevig beroep op de integriteit of vertrouwelijkheid werd gedaan. En misschien nog wel belangrijker, hoe deze persoon hier vervolgens mee is omgegaan. Uiteraard hoeven eventuele uitkomsten niet per definitie te lijden tot het niet aanstellen van een persoon, maar men kan met elkaar hierover passende afspraken maken.

Sparren met Signum Interfocus?
Op onze website kunt u meer lezen over screening of contact met ons opnemen. Ook kan Signum Interfocus u adviseren over het inrichten van uw screeningsbeleid. Liever eerst eens kennismaken en horen wat wij voor u kunnen betekenen? Dan kunt u ook eens met ons sparren.