In drie generaties heeft een familie een prachtig bedrijf opgebouwd. De salesmanager van dit bedrijf heeft altijd hard voor het bedrijf gewerkt en een mooie carrière gemaakt. Maar… lid van de familie wordt hij niet. De salesmanager besluit daarom voor zichzelf te beginnen en daarvoor een ‘goede’ basis te leggen.

Die basis legt hij door gevoelige bedrijfsinformatie op mobiele gegevensdragers te kopiëren en dit thuis op te slaan. Ook benadert hij een aantal vaste klanten van het familiebedrijf met het verhaal dat hij voor zichzelf gaat beginnen en dat hij tegen lagere prijzen kan leveren. Tevens haalt hij een bevriende collega van de afdeling Inkoop over om samen met hem het nieuwe bedrijf te runnen. Deze inkoopmanager is enthousiast en kopieert ook allerlei data, waaronder folders, prijslijsten, data over ontwikkelprojecten, strategische informatie, en dergelijke. Alles wat beide heren hebben geleerd binnen het familiebedrijf wordt ingezet voor het opzetten van de nieuwe, eigen onderneming. En dit alles gebeurt ook nog in de tijd van de baas.

Financiële schade
Na de start van het nieuwe bedrijf worden alle klanten van het familiebedrijf benaderd met gunstige aanbiedingen. Het familiebedrijf lijdt hierdoor ernstige financiële en sociaal-maatschappelijke schade, want de werkgelegenheid voor een groot aantal werknemers wordt hierdoor bedreigd. De directie besluit een recherchebureau in te zetten met de vraag: “Wat moeten we doen om de sales- en inkoopmanager te stoppen?”

Plan van Aanpak
Samen met een advocaat gespecialiseerd in bewijsvergaring en bewijsbeslag, een gespecialiseerde deurwaarder, en een IT-deskundige is een plan van aanpak opgesteld.

  • Het juridisch kader is vastgesteld: De bestaande (post)contractuele verplichtingen van de sales- en inkoopmanager, zoals geheimhoudingsbeding, concurrentie- en relatiebeding en anti-ronselbeding zijn vastgelegd. Ook is vastgesteld of er intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) zijn geschonden.
  • Er is vastgesteld wat beide heren aan informatie hadden meegenomen (feitenonderzoek voor bewijs).
  • Toen dit onvoldoende bleek, is beslag gelegd op alle gegevensdragers van de sales- en inkoopmanager (bewijsbeslag).
  • Aan de hand van al het verkregen bewijs is een verbod op schending van geheimhoudingsbeding, concurrentie- en/of relatiebeding of anti-ronselbeding en IE-rechten bij de rechter afgedwongen (e.e.a. versterkt met dwangsommen).
  • Vervolgens zijn alle relaties en stakeholders geïnformeerd over de ontstane situatie en de afloop.

Verdere schade voorkomen
Het familiebedrijf bestaat nog en heeft, mede dankzij het onderzoek, nagenoeg geen financiële – en/of imagoschade opgelopen. Ook zijn de interne regels tot behoud van de bedrijfswaarden op ons advies aangescherpt. De directie en werknemers voelen zich weer veilig en het bedrijf viert in 2018 zijn honderd jarig bestaan.

Meer informatie

Dit artikel is geschreven door Ton Bok en is gepubliceerd in het magazine en op de website van Security Management.
Ton Bok is senior particulier onderzoeker bij Signum Interfocus. Meer weten over Ton? Bekijk dan zijn LinkedIn-profiel.