Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken wil  de integriteit van wethouders toetsen. Zij dienen dan een VOG te hebben en een integriteitstoets af te leggen. Hiermee zou een volgende stap gezet worden in het borgen van integriteitrisico’s binnen gemeenten. Het screenen van ambtenaren op kwetsbare posities is iets wat bij gemeenten steeds meer voorkomt. Wij zien dat niet alleen een nieuwe gemeentesecretaris wordt gescreend, maar bijvoorbeeld ook de interim controller of de bode. Meer en meer gemeenten realiseren zich dat het niet altijd vanzelfsprekend is dat de nieuw te benoemen ambtenaar, voldoende betrouwbaar en integer is. Ook eventuele betrokkenheid van de nieuwe ambtenaar  bij ondernemingen of andere organisaties maakt het risico op of de schijn van belangenverstrengeling groter.

Signum Interfocus screent al jarenlang voor financiële instellingen, binnen de woningcorporatiesector en bij organisaties die behoren tot de vitale infrastructuur, nieuwe personeelsleden die een rol gaan bekleden waarbij bijvoorbeeld sprake is van beslissingsbevoegdheid, vertrouwelijke informatie en financiële bevoegdheden.

Meer informatie

Kijk op onze pagina over screening of neem contact met ons op voor een screening op maat.