Bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties zijn volgens de Autoriteit Woningcorporaties signalen binnengekomen dat netwerken van professionals voor de inhuur van personeel onvoldoende transparant zouden zijn over hun verdienmodel. Speciaal punt van zorg is mogelijke betrokkenheid van interim professionals in leidinggevende posities, die andere professionals aannemen en daarvoor een aanbrengfee of een omzetgerelateerde vergoeding gedurende de inhuurperiode van deze professionals zouden ontvangen.

Een aantal woningcorporaties heeft Signum Interfocus gevraagd met haar kennis van de woningcorporatiesector, onafhankelijk onderzoek te doen naar in hoeverre dergelijke situaties zich binnen de organisatie voordoen of hebben voorgedaan en hen waar nodig te adviseren over het vervolgtraject.

Neem voor meer informatie of advies contact met ons via onze website op of stuur een e-mail naar info@signum-interfocus.nl.