Gevolgen fraude en corruptie
Corruptie en fraude bedreigen de integriteit van de markt, verstoren het publieke vertrouwen, vergroten inkomens- en welvaartsverschillen, ondermijnen de rechtsstaat en kosten de samenleving veel geld. Betaling van steekpenningen bij zakelijke transacties verstoort eerlijke concurrentie, leidt tot verlies van transparantie en verhoogt de kosten. Daarom dienen corruptie, omkoping en fraude in de publieke én private sector te worden aangepakt.

Over de campagne
De Week van de Integriteit is een jaarlijkse bewustwordingscampagne. Tijdens de campagneperiode slaan partijen de handen ineen om Nederland bewuster te maken van het belang van integriteit. Overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties doen mee door in de Week van de Integriteit activiteiten te organiseren. Zo laten we zien dat integriteit een verantwoordelijkheid is van ons allemaal. De campagne vindt plaats van 1 t/m 9 december 2016.

Doel
Doel van de Week van de Integriteit is aandacht te vragen voor het belang van integriteit. De campagne wil mensen bewust maken en integer gedrag bevorderen, op de werkvloer en in de bestuurskamer, bij de overheid, in het bedrijfsleven en bij maatschappelijke organisaties. De campagne brengt private en publieke partijen bijeen om gezamenlijk de impact te vergroten.

De Week van de Integriteit wil het debat stimuleren over wat integriteit in de praktijk betekent voor organisaties en individuen. Wat mogen we verwachten van medewerkers, van ambtenaren en bestuurders? Maar ook, wat is de verantwoordelijkheid van politici? En wat hebben bedrijven te doen, binnen Nederland, maar ook in het buitenland als zij internationaal zakendoen?

De bijdrage van Signum Interfocus als partner
Signum Interfocus is partner van de Week van de Integriteit. Door het onderzoeken van fraude, integriteit- en digitale veiligheidsrisico’s en het mobiliseren en delen van kennis en praktijkervaringen beogen wij een bijdrage te leveren aan het terugdringen van fraude en niet integer gedrag binnen organisaties en daardoor beleidsmakers, ondernemingen te stimuleren om zich hiervoor in te zetten.

In het kader van de Week van de Integriteit organiseert Signum Interfocus op 7 december 2016 Fraudtalks. Middels 3 presentaties (fraudtalks) geven wij handvatten om integriteit binnen organisatie verder vorm te geven en te verbeteren. Het uitwisselen van praktijkervaringen o.b.v. (recherche)onderzoeken, het creëren van bewustwording,  het geven van tips en tools staan centraal.

Een van de fraudtalks wordt verzorgd door Yori Kamphuis. Yori is een passievol, veelgevraagd spreker op het gebied van innovatie, veiligheid, technologie en maatschappij en de toekomst. Volgens VrijNederland is hij één van 101 mensen die in de eenentwintigste eeuw hét verschil gaan maken, en in 2013 werd Yori nog uitgeroepen tot Futurist van het Jaar.

Overige deelnemers aan de week van de Integriteit vindt u op www.weekvandeintegriteit.nl/partners.