Steeds meer organisaties maken werk van het professionaliseren van integriteit. Terecht, want iedereen diep in de al dan niet blauwe ogen kijken en er op vertrouwen dat alles dan wel goed zal komen, blijkt regelmatig onvoldoende. Aan de slag met integriteit binnen een organisatie stelt ook aan leidinggevenden de nodige eisen. Vandaag de eerste; het bieden van ruimte voor melding en gesprek.

Situaties van niet-integer handelen voorkomen voordat ze ten uitvoer worden gebracht, is natuurlijk een mooi streven. Maar dan is het wel belangrijk dat áls er binnen de organisatie signalen worden opgepikt van mogelijke misstanden, deze signalen worden gedeeld en serieus worden genomen. De ervaring leert verder dat als het niet-integer gedrag eenmaal heeft plaatsgevonden, de schade alleen nog kan worden beperkt door het snel en  tijdige signaleren en zorgen voor een adequate opvolging.

De organisatie – en vooral de leidinggevenden – zullen dus moeten zorgen dat er een open, veilige situatie is waar men elkaar kritisch durft te bevragen op zaken en waar men de ruimte voelt en heeft om eventuele signalen van niet-integer handelen naar voren te brengen. Hiervoor is het vertrouwen van de medewerker in een passende opvolging (niet te streng maar ook zeker niet te ‘soft’) van groot belang. Want een medewerker die vreest dat een collega voor een klein vergrijp meteen wordt ontslagen, zal zijn of haar mond houden. Net als een medewerker die in de veronderstelling verkeerd dat er te weinig zal worden gedaan met de melding.