Als een onderneming zijn bestuur of cultuur niet op orde heeft kan dat de stakeholders veel geld gaan kosten. Denk aan het Volkswagen-schandaal. Wanneer ga je wel  of niet in zee met zo’n partij?

Het bestuur van een onderneming heeft o.a. als taak om beleid en keuzes te maken over de continuïteit, integriteit en imago van het bedrijf.

Zaken als; Wat onderscheid ons van andere aanbieders, wat zijn onze “kroonjuwelen” en hoe beschermen we die, wat zijn onze USP’s, op welke wijze zijn we of worden we succesvol? Hoe worden we beoordeeld door klanten/stakeholders. Welke interne spel- en beleidsregels hanteren we. Welke competentie-eisen stel ik aan de medewerkers? Wat verwachten we van hun houding, gedrag en professionele integriteit?

De hierboven opgesomde onderwerpen staan niet los van elkaar maar dienen in samenhang te worden gezien. Vraagstukken die stuk voor stuk aandacht en om een visie vragen.

Ondernemingen die alleen maar oog hebben voor de continuïteit (geld verdienen) en hun bestuur, cultuur, ethiek niet op orde hebben, krijgen vroeg of laat de deksel op hun neus. Dit kan de aandeelhouder(s) en overige stakeholders veel geld kosten. Neem als voorbeeld het Volkswagen-schandaal of het faillissement van Imtech. In beide gevallen ging het om manipulatie van de werkelijkheid, niet ethisch handelen.

Maar hoe weet ik nu als belegger, investeerder, overname partij, onderaannemer of opdrachtgever dat ik te maken heb met een management en bestuur van een bedrijf dat zijn arbeidsklimaat en bedrijfsethiek goed heeft georganiseerd? Dit is als buitenstaander vaak lastig in te schatten.

Ik denk dat integriteitsrisico’s alleen bij een diepgaande analyse kunnen worden blootgelegd. Daarvoor moet je het management ontmoeten en in de “keuken” kijken van het bedrijf. Het inschatten van integriteitsrisico’s vraagt om fundamentele kennis van organisaties, processen maar – belangrijker nog – van mensen.

De waarde van een bedrijf is niet alleen wat er op de balans staat. Het meewegen en waarderen van de governance en integriteit van de onderneming is zeker zo belangrijk weten we inmiddels uit de praktijk.

Laat ondernemingen maar aantonen hoe zij hun governance / integriteitsmanagement hebben georganiseerd. Hoe het bestuur dit zelf  uitdraagt en de medewerkers faciliteert, stimuleert en motiveert om dit ook te doen. En daarnaast hoe men dit onderhoudt en waar nodig bijschaaft.

Uit ervaring weten we dat ondernemingen die hier uitvoering aan geven dit absoluut gaan merken en als zeer positief ervaren. Zo neemt onder meer klant- en medewerkerstevredenheid toe en verbetert het imago. Het helpt om de weerbaarheid te vergroten tegen integriteitschendingen en fraude. And last but not least:  Deals komen makkelijker tot stand. Want zaken doen met een betrouwbare partner, dat heeft voor iederéén de voorkeur.

Bezig zijn met integriteit kost energie en heeft z’n prijs, maar levert in de regel ook een prijs op.

Reden genoeg om van integriteitmanagement (nog) meer werk te maken.