Steeds meer organisaties maken werk van het professionaliseren van integriteit. Terecht, want iedereen diep in de al dan niet blauwe ogen kijken en er op vertrouwen dat alles dan wel goed zal komen, blijkt regelmatig onvoldoende. Aan de slag met integriteit binnen een organisatie stelt ook aan leidinggevenden de nodige eisen. In deel één zagen we dat het bieden van ruimte voor melding en gesprek een basisvoorwaarde is voor een professioneel integere organisatie. Vandaag deel twee van integer leiderschap; tone at the top.

Goed voorbeeld doet volgen. Slecht voorbeeld helaas ook. Dat geldt in de maatschappij, in het verkeer en ook in organisaties. Op het gebied van integriteit is dat niet anders. Tussen integer zijn als ‘leider’ en ‘het goede voorbeeld geven’, zit een wereld van verschil. Vaak zien we dat directeuren en managers, transparant, integer en zuiver omgaan met dilemma’s die ze tegenkomen. Achter gesloten deuren. De medewerkers in de rest van de organisatie hebben geen idee welke afwegingen worden gemaakt en kunnen zich niet spiegelen aan de manier van handelen van de organisatieleiding. Dus wanneer ze zelf met een integriteitskwestie worden geconfronteerd, missen ze een voorbeeld.

Leiders binnen organisaties zullen dus actief moeten uitdragen op welke manier zij omgaan met de dilemma’s en kwesties rondom integriteit die zij in hun dagelijkse praktijk tegenkomen. Maar hoe doe je dat? Wat ons betreft dien je als organisatieleiding niet alleen in algemene termen en abstracte begrippen integriteit te ‘belijden’, maar ook door in de praktijk te laten zien hoe je in de wedstrijd zit. Door prudent om te gaan met het ingaan van uitnodigingen door externe partijen, en door zorgvuldige afwegingen te maken wanneer er zaken worden gedaan met adviesbureaus  waar bevriende professionals bij betrokken zijn. Belangrijk is hierbij dat ook de motivatie wordt gedeeld, het ‘hoe en waarom’.

Want ook voor professionele integriteit geldt; een leider ben je door niet alleen te laten zien wat je doet, maar ook waaróm je dingen doet. De kracht van overtuigen zit hem ook bij integriteit in het inspireren en delen van intrinsieke motivatie . Zoals Simon Sinek zegt: ‘people don’t buy what you do, they buy why you do it’.